Consultatie

Wijzigen PFAS-parameters in Aquo-standaard

Datum
Tijd
-
Online locatie
MS Teams

De Aquo-standaard wordt beheerd en onderhouden op basis van de wensen van gebruikers; zij dienen hiervoor wijzigingsvoorstellen in. Het Aquo-team van het Informatiehuis Water beoordeelt of wijzigingsvoorstellen passen binnen de standaard. Expertgroepen en Technische werkgroepen, waarin gebruikers zijn vertegenwoordigd, helpen en adviseren daarbij. Wijzigingsvoorstellen met een grote en middelgrote impact worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) voordat ze doorgevoerd worden.

Door SGS (laboratorium voor chemische analyses) en Rijkswaterstaat is een wijzigingsvoorstel ingediend. Het voorstel van de indieners is om de algemeen gangbare afkorting en naamgeving voor PFAS-verbindingen in de Aquo-standaard op te nemen en de code en/of omschrijving van bestaande PFAS-verbindingen te wijzigen.

Wij willen dit wijzigingsvoorstel graag bij een zo groot mogelijke gebruikersgroep toetsen zodat wij een breed gedragen voorstel kunnen indienen bij het CCvD-D.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van de Aquo-standaard en inhoudelijk betrokken is bij de meting van PFAS-verbindingen.

Context

In de Aquo-standaard zijn al veel PFAS-verbindingen opgenomen en er worden ook nog regelmatig wijzigingsvoorstellen ingediend om PFAS-verbindingen toe te voegen. Bij de aanvraag is vaak (nog) niet een (inter-)nationaal gangbare afkorting (=code) en naamgeving (=omschrijving) bekend. Volgens onze praktijkrichtlijn wordt de IUPAC-naam gehanteerd en op basis daarvan wordt de code vastgesteld (volgens de regels in diezelfde praktijkrichtlijn).

Door de indieners van het wijzigingsvoorstel is opgemerkt dat het nu bij de beoordeling van PFAS-rapportages in diverse rapporten, zowel nationaal als internationaal, niet voor iedereen duidelijk is om welke PFAS-verbindingen het gaat.

De indieners hebben nadrukkelijk NIET de wens om nieuwe ID's aan te maken van parameters waarbij de code wordt gewijzigd. Dit levert namelijk problemen op bij systemen van (sommige) gebruikers. 

Normaal wijzigen we geen codes van een bestaand ID omdat dit verwarring gaat opleveren.

Wil je het wijzigingsvoorstel vooraf ontvangen?

Vraag het dan op bij onze Servicedesk via servicedesk@ihw.nl.

De leden van de Expertgroep Chemie en de Technische werkgroep Metingen hebben deze uitnodiging inclusief het wijzigingsverzoek (W-2403-0005) per mail ontvangen.

Programma

We bespreken het wijzigingsverzoek aan de hand van de volgende vragen:

  1. Welke consequenties hebben de voorgestelde wijzigingen voor de gebruikers op het laboratorium, het LIMS en/of de instrumentkoppelingen?
  2. Erkennen de EG-leden de urgentie van de voorgestelde wijzigingen en gaan de EG-leden hiermee akkoord?
  3. Moeten de bestaande WNS-codes aangepast worden of de oude laten vervallen en nieuwe aanmaken? 
  4. Gaan de TW-leden akkoord met bovenstaande wijziging waarbij de ID gelijk blijft en de codes en omschrijvingen gewijzigd worden?
  5. In het verleden zijn ook anionen en kationen van PFAS-verbindingen aangevraagd door gebruikers. Zijn deze ‘zouten’ relevant voor de meting van PFAS-verbindingen?

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan deze online gebruikersconsultatie? Meld je aan via servicedesk@ihw.nl