De kwaliteit van de Nederlandse wateren staat volop in de belangstelling. Diverse waterbeheerders laten met dashboards zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit in hun gebied. Dit kunnen zij doen dankzij de schat aan data die de waterbeheerders samen met het Informatiehuis Water jaarlijks verzamelen en rapporteren. En daar blijft het niet bij. De data en de daarop gebaseerde informatieproducten vinden hun weg naar diverse nationale en internationale rapportages. Je vindt ze bijvoorbeeld terug in Brussel, New-York, Londen en Genève.

'Alleen op basis van gestandaardiseerde, transparante en betrouwbare informatie kunnen we als waterbeheerders gewogen beslissingen nemen voor veilig, voldoende en schoon water in Nederland', aldus Vincent Lokin, voorzitter bestuur Informatiehuis Water.
 

Ook de media besteden veel aandacht aan het thema waterkwaliteit. Bij het Informatiehuis Water merken we een toename van informatieverzoeken door hen. Momenteel kunnen we nog alleen statische informatieproducten aanbieden, zoals datasets in csv-formaat en factsheet in pdf-formaat. We werken eraan om de informatieproducten in de toekomst laagdrempeliger beschikbaar te kunnen stellen, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn en op interactieve wijze gebruikt kunnen worden. 
Naast het belang van voldoende en betrouwbare data gaat ook de tijdige beschikbaarheid ervan toenemen. In Nederland willen we ruim voor het einde van de huidige  Stroomgebiedbeheerplanperiode 2022-2027 weten of alle maatregelen genomen zijn waarmee de doelen voor de Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden.