In 2022 continueren we de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen - de bestaande dienstverlening - en vernieuwen we deze stapsgewijs.

Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de waterbeheerders. Enkele in het oog springende activiteiten in 2022 zijn: 

  • Het in beheer nemen van de digitale Delta API's. 
  • Het doorvoeren van vernieuwingen in Aquo-kit: implementatie van de digitale Delta/Waterkwaliteit-API & functionaliteit voor het beheren van KRW-toestandsoordelen.
  • Het leveren van de definitieve informatie voor het Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.
  • Het in beheer nemen van het Droogteportaal.

Bovenstaande is slechts een deel van de taken die wij in 2022 oppakken. Benieuwd naar ons complete werkpakket? U vindt het in jaarplan 2022!