Complimenten aan de Nederlandse waterbeheerders! Het lukte hen hun meetgegevens van nutriënten over 2023 in heel korte tijd aan te leveren. Hierdoor konden wij ze zelfs nog vóór de deadline aanleveren bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de Nitraatrapportage aan de Europese Commissie!

Het Informatiehuis Water voert elk voorjaar de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) uit. Hiermee verzamelen we de chemische en biologische meetgegevens van de waterschappen en Rijkswaterstaat voor verschillende rapportages en analyses.

Eenmaal in de 4 jaar is een extra, vervroegde inventarisatie van nutriëntengegevens nodig. Deze gegevens worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt voor de zogenoemde Nitraatrapportage aan de Europese Commissie.

Begin dit jaar is alle waterbeheerders gevraagd om hiervoor hun meetgegevens van nutriënten over 2023 bij het Informatiehuis Water aan te leveren. En dat is gelukt; dankzij de gezamenlijke inspanning van de waterbeheerders waren alle benodigde gegevens in slechts 8 weken bij ons binnen. En konden wij ze zelfs eerder toesturen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de voorbereiding van de Nitraatrapportage dan was afgesproken.

Een compliment aan iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft!