Verandering vorm en werkwijze Expertgroepen Aquo-standaard

De huidige 4 Expertgroepen van de Aquo-standaard worden opgeheven. In plaats daarvan komt er 1 Expertgroep (werknaam: Aquo Expert Community) met als doel de kennis en tijd van experts efficiënter in te zetten en beter te benutten.

Tot en met 2023 kwamen de 4 Expertgroepen van de Aquo-standaard 2x per jaar (online) bij elkaar om de tot dat moment ingediende wijzigingsvoorstellen met elkaar te bespreken. Die vorm en werkwijze passen wij aan met als doel de kennis en tijd van experts efficiënter in te zetten en beter te benutten.

Aanleiding 

In de respons op onze korte enquête in februari-maart, gaven meerdere Expertgroepleden aan dat zij eerder betrokken willen worden in het beoordelingsproces van wijzigingsvoorstellen die passen bij hun werkveld/expertise. Zij kunnen dan meedenken over de oplossingsrichting en de voorstellen van een goede onderbouwing voorzien. Die kunnen dan vervolgens ook sneller worden doorgevoerd dan nu het geval is. Het Aquo-beheerteam wil deze wens graag realiseren.

De hierna omschreven veranderingen zijn in gang gezet, maar nog niet allemaal afgerond.

Eén Aquo Expert Community

De huidige 4 Expertgroepen Afvalwaterketen, Chemie, Ecologie en Waterveiligheid/-systeem worden opgeheven. In plaats daarvan komt er 1 Expertgroep (werknaam: Aquo Expert Community). De leden van deze Expert Community zijn personen die hebben aangegeven betrokken te worden bij de beoordeling van wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op hun expertise/werkveld.

Meld je aan!

Iedere expert die deel wil nemen aan de Aquo Expert Community kan zich hiervoor aanmelden. Stuur een mailtje aan servicedesk@ihw.nl en geef aan wat je expertise(s) is/zijn en in welk werkveld je werkzaam bent (chemie, ecologie, watersysteem, waterveiligheid, afvalwaterketen, datamanagement/modellen).

Ben je nu lid van 1 van de huidige 4 Expertgroepen?

Dan hoef je je niet opnieuw aan te melden, maar nemen we jou automatisch op in de Aquo Expert Community.

Vernieuwde werkvorm

  1. In de nieuwe werkvorm legt het Aquo-beheerteam een verzoek om advies over een wijzigingsvoorstel (of een aantal aan elkaar gerelateerde wijzigingsvoorstellen) voor aan de Aquo Expert Community. Dat kan een vraag zijn aan de hele community of alleen aan de experts met kennis en ervaring van het specifieke onderwerp en/of werkveld. We voorkomen dat mensen belast worden met wijzigingsvoorstellen die buiten hun werkveld/expertise liggen.
  2. We plannen hiervoor geen vaste vergaderdata meer in. In plaats daarvan vragen we per voorstel, indien nodig, schriftelijk om feedback. We plannen alleen een overleg in als dat nodig is en nodigen de betreffende expertleden daar dan expliciet voor uit.
  3. We richten een MS Teams-omgeving in waarin experts met ons kunnen brainstormen over wijzigingsvoorstellen. We hebben begrepen dat meerdere waterbeheerders deze werkwijze al toepassen. Op dit moment zijn we met de inrichting van die omgeving aan het testen.

Vinger aan de pols

Vanzelfsprekend zullen we regelmatig bij de Aquo-gebruikers én -experts toetsen of de nieuwe werkwijze bevalt en hoe we die verder kunnen verbeteren.

Heb je vragen of ideeën?

Laat het ons weten via de Servicedesk (servicedesk@ihw.nl).