Doordat het Waterkwaliteitsportaal verouderd is, is een soepele en efficiënte ondersteuning van de informatieprocessen voor de Kaderrichtlijn Water steeds lastiger.

Daarom hebben we via een enquête een brede groep betrokkenen bij het KRW-informatieproces gevraagd waar de knelpunten zitten en welke verbeterpunten wenselijk zijn. De enquête omvatte het hele proces van Spoorboekje KRW-informatievoorziening tot en met de KRW-factsheets.

grafiek met samenvatting enquêteresultaten

De resultaten van de enquête bevestigen dat het Waterkwaliteitsportaal niet meer voldoet. Vooral de gebruikersvriendelijkheid krijgt een onvoldoende. Maar er zijn ook veel waardevolle suggesties gedaan voor verbetering van de werking van het Waterkwaliteitsportaal . Op dit moment werken we de resultaten van de enquête uit tot aanbevelingen voor verbetering van het Waterkwaliteitsportaal zelf en het informatieproces voor de Kaderrichtlijn Water.