Het is helaas niet gelukt om de KRW-rapportage (Kaderrichtlijn Water) voor de planperiode SGBP 2022-2027 (Stroomgebiedbeheerplan) aan de EU voor de deadline van 22 maart volledig af te ronden. 

Concreet gaat het om de digitale rapportage van geografische en beschrijvende informatie. Het uploaden van deze informatie in het vereiste EU-format levert voortdurend foutmeldingen op, waardoor het onmogelijk is gebleken om de deadline te halen. We werken er nog steeds hard aan om dit in orde krijgen, maar hierin zijn we afhankelijk van (re)acties van de EU-Helpdesk. De EU Helpdesk is bereidwillig maar erg druk. Naar verwachting zal het nog een aantal weken duren, afhankelijk van de reacties van de EU-helpdesk, voordat we de KRW-rapportage volledig kunnen indienen. 

Een positief punt in dit geheel is dat er wel een SGBP is gemaakt. Dit SGBP is op 18 maart 2022 vastgesteld en wordt aan de Europese Commissie gerapporteerd. Hiermee is voor een deel aan de rapportageverplichtingen voldaan.