De uitvoering van de toestandsbepaling voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) verliep dit jaar anders dan voorgaande jaren. 

Nieuw was dat dit jaar het volledige proces voor de KRW-toestandsbepaling, inclusief het toepassen van beheerdersoordelen, via Aquo-kit verliep. Voorheen gebeurde dat laatste via het Waterkwaliteitsportaal. Tijdens het Gebruikersoverleg informatiestromen waterkwaliteit op 29 september gaven de beheerders aan dit een goede verbetering te vinden. De KRW-toestandsbepaling voor dit jaar is inmiddels helemaal afgerond. De resultaten hiervan worden binnenkort in de KRW-factsheets gepubliceerd op het Waterkwaliteitsportaal(externe link)

Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) rapporteren waterbeheerders middels de KRW-factsheets jaarlijks over de kwaliteit van hun wateren. Hiervoor voeren alle oppervlaktewaterbeheerders rond 1 juli de KRW-toestandsbepaling uit. Om de waterbeheerders te ondersteunen in dit proces organiseert het Informatiehuis Water KRW-werksessies. Hierin bespreken we de laatste ontwikkelingen met de waterbeheerders en helpen we elkaar met het oplossen van problemen, zodat de KRW-toestandsbepaling succesvol en op tijd afgerond kan worden.