Bij het IHW willen we de gebruiker (beheerders van waterkeringen, oppervlakte- en grondwaterlichamen) zo goed en efficiënt mogelijk bedienen. Daarom is er één centraal punt waar alle vragen binnen komen: de Servicedesk. De Servicedeskmedewerkers zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt en zij bewaken de voortgang.

Vragen, opmerkingen of misschien wel klachten over het IHW, de producten en/of diensten, kunt u kwijt bij de Servicedesk. Wij registreren uw vraag of opmerking. U ontvangt een bevestiging per e-mail. In veel gevallen kan één van de servicedeskmedewerkers uw melding al binnen vijf werkdagen beantwoorden. Meer complexe en/of specialistische vragen worden doorgezet naar één van de IHW-specialisten. Daarvoor is meer tijd nodig: de maximale antwoordtijd die we daarvoor hanteren is twee weken.

Wat u moet weten over de Servicedesk

  • De Servicedesk krijgt jaarlijks bijna 1.000 meldingen binnen en ontvangt daarnaast nog eens ruim 400 wijzigingsaanvragen voor Aquo.
  • 85% van de meldingen wordt opgelost binnen de afgesproken antwoordtijd.
  • De meeste vragen, die in de eerste maanden van het jaar binnen komen, gaan over het actualiseren van het KRW-maatregelenprogramma.
  • De IHW-specialisten helpen de Servicedesk bij het beantwoorden van complexe vragen.
  • U krijgt bericht als wij meer tijd nodig hebben om uw vraag te beantwoorden.
  • De Servicedesk kan niet alle vragen beantwoorden die aan het IHW gesteld worden: soms verwijzen wij u door naar een andere organisatie.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een product of dienst van het IHW of over het wijzigingsproces van de Aquo-standaard? Dan kunt u deze, onder vermelding van 'klacht', indienen bij de servicedesk van het IHW. U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. De klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen door de programmamanager van het IHW of diens vervanger. Binnen 10 werkdagen verneemt u van ons wat er met uw klacht wordt gedaan.