Bij het IHW willen we de gebruiker (beheerders van waterkeringen, oppervlakte- en grondwaterlichamen) zo goed en efficiënt mogelijk bedienen. Daarom is er één centraal punt waar alle vragen binnen komen: de Servicedesk. De Servicedeskmedewerkers zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt en zij bewaken de voortgang.