Bij het Informatiehuis Water (IHW) willen we de gebruiker (beheerders van waterkeringen, oppervlakte- en grondwaterlichamen) zo goed en efficiënt mogelijk bedienen. Daarom is er één centraal punt waar alle vragen binnen komen: de Servicedesk. De Servicedeskmedewerkers zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt en zij bewaken de voortgang.

afbeeldingen met tekst over bereikbaarheid servicedesk

Vragen, opmerkingen of misschien wel klachten over het IHW, de producten en/of diensten, kunt u kwijt bij de Servicedesk. Wij registreren uw vraag of opmerking. U ontvangt een bevestiging per e-mail. In veel gevallen kan één van de servicedeskmedewerkers uw melding al binnen vijf werkdagen beantwoorden. Meer complexe en/of specialistische vragen worden doorgezet naar één van de IHW-specialisten. Daarvoor is meer tijd nodig: de maximale antwoordtijd die we daarvoor hanteren is twee weken.

Wat u moet weten over de Servicedesk

  • De Servicedesk krijgt jaarlijks bijna 1.000 meldingen binnen en ontvangt daarnaast nog eens ruim 400 wijzigingsaanvragen voor Aquo.
  • 85% van de meldingen wordt opgelost binnen de afgesproken antwoordtijd.
  • De meeste vragen, die in de eerste maanden van het jaar binnen komen, gaan over het actualiseren van het KRW-maatregelenprogramma.
  • De IHW-specialisten helpen de Servicedesk bij het beantwoorden van complexe vragen.
  • U krijgt bericht als wij meer tijd nodig hebben om uw vraag te beantwoorden.
  • De Servicedesk kan niet alle vragen beantwoorden die aan het IHW gesteld worden: soms verwijzen wij u door naar een andere organisatie.


Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een product of dienst van het IHW of over het wijzigingsproces van de Aquo-standaard? Dan kunt u deze, onder vermelding van 'klacht', indienen bij de servicedesk van het IHW. U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. De klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen door de programmamanager van het IHW of diens vervanger. Binnen 10 werkdagen verneemt u van ons wat er met uw klacht wordt gedaan.