Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma, waarin Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies samenwerken aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. In deze samenwerking hebben we voor de thema’s waterkwaliteit en waterveiligheid informatievoorzieningen opgezet, waarmee we de waterbeheerders ontlasten bij hun nationale en internationale rapportageverplichtingen. Daarnaast werken we samen met onderstaande organisaties.

SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
Met SIKB werken we nauw samen in het CCvD Datastandaarden en zorgen we voor inhoudelijke afstemming van standaarden, zodat ook uitwisseling tussen bodem en water mogelijk is. Zo hebben we gezamenlijk het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) ontwikkeld en beheren we dat nu samen.

Stichting RIONED 
Met de stichting RIONED stemmen we de overlap tussen het Gegevenswoordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW) en de Aquo-standaard af.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
In opdracht van het HWBP hebben wij het Waterveiligheidsportaal ontwikkeld en voeren we nu het beheer hierop uit.

Programma Digitale Delta  
Samen met het Programma Digitale Delta en het Waterschapshuis werken we aan een strategie voor Water API's.

Het Waterschapshuis

Informatiehuis Marien

Geonovum