Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma, waarin Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies samenwerken aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. In deze samenwerking hebben we voor de thema’s waterkwaliteit en waterveiligheid informatievoorzieningen opgezet, waarmee we de waterbeheerders ontlasten bij hun nationale en internationale rapportageverplichtingen. Daarnaast werken we samen met onderstaande organisaties.