In het Directeurenoverleg van 21 september en het Bestuurlijk overleg van 29 september 2022 zijn de voorstellen van het Informatiehuis Water voor doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal en het Waterveiligheidsportaal besproken.

Waterkwaliteitsportaal

Het Informatiehuis Water heeft de ambitie om het Waterkwaliteitsportaal door te ontwikkelen tot een modern platform dat optimaal aansluit op gebruikerswensen. Het doel is en blijft de realisatie van een portaal waarmee waterbeheerders maximaal worden ondersteund bij de uitwisseling van gegevens en de productie van benodigde of gewenste rapportages. Voor de realisatie van deze ambitie is in het Jaarplan 2023 van het Informatiehuis Water extra financiering aangevraagd bij de partners.

In het Directeurenoverleg en Bestuurlijk overleg is positief gereageerd op de voorstellen. Ook zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden gesteld. Zo moet tijdens de doorontwikkeling in de komende jaren geborgd worden dat de tussentijdse EU-rapportages KRW kunnen plaatsvinden. Bovendien moet de doorontwikkeling stapsgewijs worden uitgevoerd met tussentijdse producten en de mogelijkheid om bij te sturen. Deze voorwaarden neemt het Informatiehuis op in het definitieve plan.

Waterveiligheidsportaal

De verbetering van het Waterveiligheidsportaal wordt de komende jaren een bijkomende taak van het Informatiehuis Water. Dit wordt opgepakt in opdracht van de programmadirectie HWBP.

Ook het voorstel voor de doorontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal is goed ontvangen. Zowel in het Directeurenoverleg en Bestuurlijk overleg werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de zorgvuldige borging van de governance met de opdrachtgever. Ook dit neemt het Informatiehuis Water mee in het definitieve plan.