Op 6 april 2022 heeft Vincent Lokin Toine Poppelaars opgevolgd als voorzitter van het bestuurlijk overleg Informatiehuis Water.

Lokin is lid van het dagelijks bestuur bij waterschap De Dommel en bestuurslid financiën en digitalisering bij de Unie van Waterschappen. De slotdag van de IHW-netwerkestafette vormde een mooie eerste kennismaking met ons werkveld voor Vincent Lokin. Wij wensen hem veel succes in deze nieuwe rol. Tot slot bedanken we Toine Poppelaars voor de wijze waarop hij het bestuurlijk overleg Informatiehuis Water geleid heeft in de afgelopen jaren.