Netwerkdag in teken van samenwerken aan toekomst

Op 11 oktober ontmoetten ca. 80 collega’s uit de watersector elkaar in Boxtel op de jaarlijkse Netwerkdag van het Informatiehuis Water. Een dag met een informeel, interactief en verrassend programma waarin ontmoeting en uitwisseling centraal stonden en denken en doen aan elkaar gekoppeld waren. Een feestelijke dag ook, want het Informatiehuis Water viert dit jaar haar 12,5 jarig jubileum. “Verrassend”, “Een échte netwerkdag” en “We doen het echt samen” waren veel gehoorde reacties.

Erik Kraaij, programma manager Informatiehuis Water, blikt terug op een bijzondere bijeenkomst.

12,5 jaar Informatiehuis Water

Erik: “Omdat het programma ook voor mij een verrassing was, had ik vooraf niet echt een beeld bij hoe deze dag zou worden. Door de opzet van eerdere netwerkdagen verwachtte ik dat we met de mensen uit het netwerk in gesprek zouden gaan over het werk van het Informatiehuis Water."

"Wat deze Netwerkdag voor mij echt een geslaagde dag maakte, kwam door het programma. Dat was verrassend en anders en nodigde uit om met elkaar in gesprek te gaan. Door met materiaal aan de slag te gaan en zo in beeld te brengen wat er aan de hand is, dat maakte dat je op een andere manier en met een andere insteek veel mensen spreekt. Vooral wat we in de middag hebben gedaan; dat was echt van buiten naar binnen werken!”

Van woelige baren naar vast op koers

De Netwerkdag vond plaats bij waterschap De Dommel in Boxtel. De vrolijke toon werd aan het begin van het plenaire ochtendprogramma direct gezet met een ‘Een simpel liedje over IHW’ door collega Paul Latour.

In het ochtendprogramma stond een interview met directieleden Vincent Lokin en Katja Portegies centraal. Zij gingen met elkaar en met de collega’s in de zaal in gesprek over 3 onderwerpen:
Hoe gaan we om met de toenemende complexiteit van de vraagstukken waar de watersector mee te maken heeft? Hoe kan het Informatiehuis Water de waterbeheerders maximaal ontzorgen? Wat betekent ‘van buiten naar binnen denken en werken en hoe geven we daar invulling aan?

Erik: “Daar wordt op verschillende manieren naar gekeken. Katja stelt – terecht – de 'waaromvraag': Waarom doen we wat we doen? Zij pleit ervoor vooral de opgave die we hebben (bij de basistaken is dat vooral waterkwaliteit) centraal te stellen en die zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren. Vincent signaleert dat de uitwisseling van waterdata en -informatie binnen de watersector steeds belangrijker wordt en hoor ik de oproep om ‘het instrument Informatiehuis Water’ daar meer voor in te zetten. Dus om maximaal gebruik maken van wat al werkt en de consequenties daarvan te nemen. Dat zijn interessante invalshoeken en het was goed dat in het middagprogramma in beeld werd gebracht hoe de collega’s uit de watersector daar tegenaan kijken.”

Katja Portegies (lid Bestuurlijk Overleg namens Rijkswaterstaat)
Vincent Lokin (voorzitter Bestuurlijk Overleg en lid namens de waterschappen)

Het ochtendprogramma werd voortgezet met vier filmpjes, waarbij de zaal na elk filmpje ook zelf in gesprek ging over het betreffende onderwerp:

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een quiz. Gefeliciteerd Noël Geilen, jij had de meeste vragen goed en hebt een brievenbus-appeltaart gewonnen!

Interactief vooruitkijken

Na de gezamenlijke lunch startte het interactieve middagprogramma. Waarbij veel creatief talent boven kwam drijven, misschien wel tot verrassing van de deelnemers zelf. Want waar iedereen eerst nog wat beteuterd de uitstalling van knutselmateriaal bekeek (nee, deze keer geen presentaties en workshops!), werden al snel met veel enthousiasme inspirerende creaties gebouwd.

“Het leukste moment van de dag was direct na de lunch,” lacht Erik, “toen we in die zaaltjes kwamen met al die spullen. En dat we maar met een vrij simpele opdracht aan de slag moesten, met handen en hoofd. En dat lukt dan ook nog. Iedereen op een andere manier, maar niemand had een houding van ‘wat een flauwekul’, iedereen deed mee. Dat leverde bijzondere gesprekken én creaties op.”

Die opdracht was: Bouw wat voor soort 'boot' jullie zijn als netwerk. Welke kenmerken heeft de boot? Wie zijn er aan boord? Wie bevinden zich in het water eromheen? Waar gaat de boot naartoe en wat beweegt ’m die kan op? Met welke stoom vaar je mee en welke stroming kan de boot de verkeerde kant op sturen? Wat gloort er aan de horizon?

In 3 rondes werd zo in 20 groepjes een gevarieerd beeld van visies gecreëerd. Een aantal ervan werden aan het eind van de middag in de plenaire afsluiting in een Powerpoint-karaoke toegelicht.

We kunnen meer samendoen dan we denken

Erik: “In die middagsessies kwam op verschillende manieren duidelijk naar voren dat er veel draait om de uitwisseling van data en informatie in de watersector en dat het Informatiehuis Water daar een nuttige rol in speelt. En dat er nog veel kansen liggen die we met elkaar moeten oppakken. We kwamen gezamenlijk tot een beeld van wat we nodig hebben."

"De volgende stap is dat je kijkt wie dat het beste kan uitvoeren binnen een samenwerking. Voor mij was een belangrijk inzicht van deze dag dat we echt een netwerk zijn. Dat we meer kunnen en moeten kijken naar de rol die anderen in ons netwerk kunnen oppakken. Want die bereidheid is er. Het is een beetje onze valkuil, als Informatiehuis Water, om te zien wat er allemaal moet gebeuren en dat ook allemaal zelf te willen doen. Met als spanningsveld een tekort aan menskracht. Terwijl wij er als Informatiehuis Water niet alleen voor staan, het is niet alleen onze opdracht. Er is enorm veel energie en betrokkenheid bij onze partners. Daar moeten we als Informatiehuis Water meer gebruik van maken. Het zou goed zijn bijeenkomsten als deze vaker te organiseren en dan meer taakgericht; hoe kunnen we de taak het beste uitvoeren?”

Bekijk het totaaloverzicht van de creatieve opbrengst middagprogramma Netwerkdag mét de makers ervan!

Opvallend afwezig op deze dag waren de collega’s uit de provincies. Erik: “Blijkbaar weten wij hen nog niet voldoende te raken met wat voor hen van belang is dat wij doen. Daar moeten wij meer aandacht aan geven. Het viel me ook op dat we blijkbaar goed zijn in het enthousiasmeren van steeds dezelfde doelgroep, namelijk mensen die weten wat we doen, die ons kennen. We zijn nog onvoldoende in staat om daarbuiten interesse te wekken. Om mensen te betrekken met een probleem of uitdaging bij data-uitwisseling en die wij ook zouden kunnen helpen. Er ligt nog een groot potentieel dat we nog niet bereiken. Daar ligt nog een grote uitdaging, bij ons en bij onze bestuurders.”

Conclusie?

De Netwerkdag van 2023 was bijzonder waardevol en ook gewoon leuk. We zien uit naar voortzetting van de samenwerking met onze partners en de uitbreiding van ons netwerk.

Tot volgend jaar!

De Netwerkdag Informatiehuis Water is mogelijk gemaakt door:

  • Troje & Zeewaardig: creatief concept en facilitator
  • Morphix.productions: 4 video’s
  • Facilitaire dienst Waterschap De Dommel: locatie
  • Albron Catering, De Dommel: catering
  • Martin van Eimeren (Informatiehuis Water): fotografie
  • Paul Latour, Marjan Schaapman (Informatiehuis Water) en Judith Kroese (het Waterschapshuis)