Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de opname van de Naam, Code, Symbool (NCS) in de Aquo-standaard. Hiermee is de basis gelegd voor een uniforme naamgeving, codering en symboliek binnen de afvalwatersector. Maandag 27 september werd in een inspirerende online demonstratie gepresenteerd hoe de NCS in de Aquo-standaard is opgenomen. Meer dan 80 deelnemers zagen dat vanuit de Aquo-standaard een serieuze stap is gezet in het ondersteunen van Assetmanagement. Minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk is dat tegelijkertijd een basis is gelegd voor een Linked Data implementatie van de Aquo.

Dit najaar gaat de website NCS – Naam Code (Symbool) van Waterschap Vallei en Veluwe (vallei-veluwe.nl) offline. Vanaf nu is de NCS beschikbaar via www.aquo.nl(externe link)

In de NCS-standaard is een codering opgenomen voor alle technische, civiele en infrastructurele werken die gerelateerd zijn aan de taken van een waterschap. Daarnaast is de naamgeving van productlijnen, processen en procesonderdelen gestandaardiseerd. De standaard omvat bovendien een woordenboek met definities en synoniemenlijst.

NCS in Aquo-standaard

In de afgelopen jaren is alle informatie uit de NCS-standaard opgenomen in de Aquo-standaard. Hiermee is de basis gelegd voor uniforme codering en symboliek binnen de afvalwatersector. Deze standaardisatie garandeert een foutloze interpretatie van Piping and Instrumentation Diagrams tussen waterschappen. Bovendien leidt een gestandaardiseerde opdrachtverstrekking naar ingenieursbureaus op termijn tot een kostenbesparing.

Kennismaken met NCS in Aquo vóórdat NCS-site offline gaat

De expertgroep afvalwaterketen, projectleider BedrijfsVergelijking Zuivering (BVZ), het NCS-beheerteam van Waterschap Vallei & Veluwe en het Aquo-standaard beheerteam zijn bijna klaar voor de volgende stap, namelijk het uit de lucht halen van de huidige NCS-website.

Ter voorbereiding hiervan is de NCS in Aquo op 27 september in een online demonstratie geïntroduceerd bij de gebruikers. Deze presentatie was bovendien een laatste controle op de compleetheid en toegankelijkheid van de informatie. Want hoewel alles is overgezet, ziet het er anders uit. De Aquo-standaard is immers een ander platform en bevat meer onderwerpen dan alleen de NCS. Met deze laatste consultatie heeft het Aquo-team iedereen de mogelijkheid geboden om kennis te maken met de nieuwe vormgeving en zoekmogelijkheden. Aansluitend was er de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel nog ontbrekende functionaliteit onder de aandacht van het Aquo-team te brengen.

Je kunt de demo terugkijken via:

Demo NCS in Aquo-standaard(externe link).

Op basis van de resultaten van deze bijeenkomst worden nu resterende actiepunten opgepakt. Zo werden onder meer opmerkingen gemaakt waarmee het zoeken verbeterd kan worden. Zodra deze opmerkingen verwerkt zijn, wordt de NCS-site van Waterschap Vallei & Veluwe offline gehaald.