De Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) 2022 is zo goed als afgerond.

Door middel van de LEW rapporteren de waterschappen en Rijkswaterstaat over hun waterkwaliteit die in 2021 gemeten is. Het blijkt dat de waterkwaliteitsmonitoring in 2021 heeft geleid tot 3 miljoen fysische-, chemische en biologische meetwaarden op ruim 9 duizend meetpunten! De verzamelde meetgegevens worden o.a. gebruikt voor:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijdingsmiddelenatlas
  • nutriënten voor KRW-NUTrend.

Begin 2024 worden de gegevens van nutriënten ook gebruikt voor de 4-jaarlijkse Nitraatrapportage aan de Europese Commissie.

De complete overzichten met oppervlaktewaterkwaliteitsgegevens die wij jaarlijks verzamelen vindt u op het Waterkwaliteitsportaal(externe link). Wij werken aan het perfectioneren van de datakwaliteit van de oudere rapportagejaren. Met als doel om alle monitoringdata interactief te ontsluiten.