In juli 2022 is de Aquo-standaard weer bijgewerkt. Dit kan consequenties hebben als u gegevens uitwisselt in de watersector. Controleer daarom wat de update van de Aquo-standaard voor u betekent!

De goedgekeurde wijzigingen van de update 2022-06 hebben we doorgevoerd in de standaard en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op de Aquo Wiki(externe link). Wat er precies is veranderd in de Aquo-standaard leest u in de Release update 2022-06. U vindt dit document op de Aquo Wiki op de pagina 'Wijzigingsproces - Aquo-updates(externe link)'. De modelwijzigingen op IM Metingen kunt u vinden op de website van het SIKB(externe link).

Wat is de Aquo-standaard? 
De Aquo-standaard(externe link) is de uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Als gebruiker helpt u de standaard actueel te houden door het indienen van wijzigingsvoorstellen(externe link). De goedgekeurde wijzigingsvoorstellen voeren we door in de jaarlijkse Aquo-updates. Wisselt u gegevens uit binnen de watersector, dan heeft u met Aquo te maken.