Per 1 januari 2021 is de Aquo-standaard weer bijgewerkt. Dit kan consequenties hebben als u gegevens uitwisselt in de watersector. Controleer daarom wat de update van de Aquo-standaard voor u betekent!

De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. Welke dat zijn, leest u in het versiedocument Aquo-update 2020-12 op de Aquo-wiki.

Wat is de Aquo-standaard? 
De Aquo-standaard is de uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Als gebruiker helpt u de standaard actueel te houden door het indienen van wijzigingsvoorstellen. De goedgekeurde wijzigingsvoorstellen voeren we door in de jaarlijkse Aquo-update. Wisselt u gegevens uit binnen de watersector, dan heeft u met Aquo te maken.