In opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat heeft het Informatiehuis Water een informatieproduct “Peilgebieden” ontwikkeld. Deze opdracht is als praktijkproef opgenomen binnen de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).