Vandaag viert Aquo-kit zijn 10e verjaardag als internetapplicatie voor gegevensverwerking in de monitoringcyclus! Een mooie mijlpaal die wij graag met u delen.

Aquo-kit ontstond uit een verzameling losse applicaties en heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een betrouwbaar instrument. Samen met de gebruikers kijken we voortdurend hoe we Aquo-kit nog beter kunnen laten aansluiten op de rapportageprocessen en op de wensen van gebruikers. Met behulp van Aquo-kit leveren de waterbeheerders hun waterkwaliteitsgegevens éénduidig en gestructureerd aan voor onder andere de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Dit betekent dat er jaarlijks een enorme bulk aan gegevens door Aquo-kit gaan. Komend jaar verwachten wij dat Aquo-kit de miljardste meetwaarde gaat verwerken. Wij zijn er klaar voor!