Gelezen in NRC: Slechts 4 procent van de wateren voldoet aan norm voor chemische stoffen

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. De EU-lidstaten moeten deze ‘goede toestand’ uiterlijk in 2027 realiseren.

Waterbeheerders en het Informatiehuis Water dragen zorg voor tijdige en betrouwbare informatie over de Kaderrichtlijn Water. Jaarlijks actualiseren waterbeheerders hun informatie over de kwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Het Informatiehuis Water stelt de landelijke overzichten van al deze gegevens openbaar beschikbaar in de vorm van KRW-bronbestanden via het Waterkwaliteitsportaal.

Op 9 april verscheen in NRC een artikel dat werd gebaseerd op de informatie uit deze KRW-bronbestanden:

Slechts 4 procent van de wateren voldoet aan norm voor chemische stoffen – met name ‘vlamvertragers’ blijken problematische vervuilers* Dit artikel kan alleen gelezen worden met een NRC-abonnement.