Uit provinciale metingen blijkt dat vrijwel overal in het ondiepe grondwater (84% van de meetpunten) één of meerdere milieuvreemde stoffen worden aangetroffen. Daaronder zijn ook diverse PFAS-stoffen die voor het eerst afzonderlijk door alle provincies zijn gemeten. De metingen zijn verricht met het oog op de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (Gwr), maar ook voor provinciale doelstellingen met betrekking tot de grondwaterkwaliteit.

De meetresultaten zijn door het Informatiehuis Water verzameld, gebundeld en beschikbaar gemaakt in IM-metingen formaat via het Waterkwaliteitsportaal. Op basis hiervan stelde Arcadis in opdracht van de provincies het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2021-2022 op.

Op 19 februari publiceerde H2O Waternetwerk een artikel waaraan werd bijgedragen door Janco van Gelderen, procesleider informatiestromen Grondwater bij het Informatiehuis Water:

Ook PFAS een opkomende bedreiging voor de grondwaterkwaliteit