De FAIR-principes staan voor: findability, accessibility, interoperability, and reusability. Ofwel, de vindbaarheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van data. Het Informatiehuis Water zorgt ervoor dat deze principes in de watersector worden ondersteund. Door gebruik te maken van de FAIR-principes maken we het elkaar makkelijker om bij elkaars data te komen.

In de pilot ‘Informatieschermen Droogte en Wateroverlast (D&W) Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal’, onderdeel van het programma Slim Watermanagement, zijn brongegevens van waterschappen volgens de FAIR-principes beschikbaar gemaakt.

De betrokken waterbeheerders (hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat) zijn enthousiast over de aanpak. Uit de pilot bleek dat FAIR haalbaar is en dat standaarden (zoals de Aquo-standaard) belangrijk en essentieel zijn bij de informatie-uitwisseling.

Het Informatiehuis Water was daarnaast medeauteur van de Globale Architectuurschets voor de te ontwikkelen informatievoorziening voor Slim Watermanagement.