FAIR

De FAIR-principes staan voor: findability, accessibility, interoperability, and reusability (de vindbaarheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van data). Het Informatiehuis Water zorgt ervoor dat deze principes in de watersector worden ondersteund.

In de pilot ‘Informatieschermen Droogte en Wateroverlast (D&W) Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal’ zijn de brongegevens volgens de FAIR-principes beschikbaar gemaakt. De hierbij betrokken waterbeheerders (HHRS Rijnland, HHRS Stichtse Rijnlanden, HHRS Hollands Noorderkwartier, WS Amstel, Gooi & Vecht en Rijkswaterstaat) zijn enthousiast over de aanpak.

De lessons learned zijn gedeeld met Slim Watermanagement voor het realiseren van een landelijke voorziening Droogte & Wateroverlast. De belangrijkste lessen zijn:

  • De inspanning om de data FAIR beschikbaar te maken is beperkt;
  • De FAIR-aanpak is schaalbaar, nieuwe bronhouders toevoegen is eenvoudig;
  • De FAIR-aanpak voorkomt vendor lock-in;
  • Afstemming met standaarden is overzichtelijk en goed te realiseren;
  • Beheer kan bij Informatiehuis Water neergelegd worden. Dit geldt voor de dataconnector, het FAIR-woordenboek, de FAIR-evaluator en de security-oplossingen.

Slim Watermanagement

In 2023 wil het Informatiehuis Water een bijdrage leveren aan het project Slim Watermanagement. In het kader van het Bestuursakkoord Water gaan we waterbeheerders helpen om hun informatie beschikbaar te stellen conform de FAIR-principes. Met een projectplan begeleiden we waterbeheerders (met name waterschappen) bij de implementatie van de FAIR-principes. Deze extra taak van het Informatiehuis Water wordt vanuit de waterschappen gefinancierd.