Eind 2022 zag Dolf Daal een advertentie voorbijkomen die zijn aandacht trok. Het Informatiehuis Water zocht een omgevingsmanager. In eerste instantie leek de taakomschrijving vooral op een schaap met 5 poten, maar de nieuwsgierigheid was gewekt. In januari startte Dolf aan zijn nieuwe opdracht en inmiddels zit hij midden in de fase die je het beste kunt omschrijven als het ‘absorberen van veel informatie'. En begint de ambitie die hij met zijn nieuwe functie heeft, vorm te krijgen: het creëren van goed partnerschap voor het Informatiehuis Water met haar leveranciers en gebruikers.

Tot januari 2023 was Dolf werkzaam als applicatie architect bij het Hoogheemraadschap van Delfland. In die rol bracht hij de samenhang in kaart tussen alle applicaties van het waterschap door het toetsen van architectuurkaders. Met als doel implementaties bij interne klanten soepeler te laten verlopen. Bovendien was Dolf betrokken bij de implementatie van de Wilma Softwarecatalogus (WSWC), een project van Het Waterschapshuis, waarin gestreefd wordt naar optimalisatie van de samenwerking tussen broker, CERT-WM en WSWC. “Ik was niet actief op zoek naar een andere functie”, zegt Dolf, “maar volgens mij moet je in de basis altijd nieuwsgierig blijven naar je omgeving. Zo kwam ik de advertentie van omgevingsmanager op het spoor en die triggerde me voldoende om te reageren”.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

Omgevingsmanagers vormen de schakel tussen een organisatie en haar omgeving. De omgevingsmanager brengt belangen, issues en ontwikkelingen in kaart en speelt daarop in. “Bij het Informatiehuis Water is dit nog niet echt een gevestigde functie,” vertelt Dolf. “Dat maakt het een hele mooie uitdaging, maar betekent ook dat ik nu vooral met een zoektocht bezig ben. Wat zijn onze doelen en speerpunten? Hoe zitten al die projecten en diensten van ons in elkaar, intern en in samenhang met de buitenwereld? Hoe verhoudt wat we doen zich tot onze omgeving en wie is die omgeving? Het is een enorme uitdaging om alles goed te managen, mede door de eisen die voortkomen uit veranderende Nederlandse en Europese wetgeving.”

Om die puzzel te leggen is een flinke klus, maar gelukkig wordt Dolf goed ingewerkt en overal naartoe meegenomen. Dolf: “Ik zeg dit met veel respect; het Informatiehuis Water is een soort bouwput. Er wordt aan veel producten en systemen gewerkt en doorontwikkeld en de dienstverlening wordt verbeterd. Maar het is niet helemaal helder hoe al die activiteiten zich tot elkaar verhouden. Daar wil ik inzicht in krijgen. Niet alleen voor mezelf maar voor ons allemaal. Omdat het daarmee ook makkelijker wordt om knelpunten te identificeren en op te lossen. En om keuzes te kunnen maken. Want we kunnen niet alles, dus wat doen we wel en wat doen we niet?”

Meer aandacht voor de klant; je doet het niet voor jezelf

Dolf is omgevingsmanager voor de Aquo-standaard en de Digitale Delta. De Digitale Delta Api is eigenlijk een vehikel of voorziening om meetgegevens in het waterdomein mee te transporteren van systeem A naar systeem B ten behoeve van rapportages zoals bijvoorbeeld de KRW-rapportages. Dat is niet alleen een kwestie van transport van systeem naar systeem; de menselijke factor speelt daar een rol in. Een soepel en vrijwel foutloos transport van data vanuit de waterschappen naar het Informatiehuis Water stelt ook eisen aan de bronkant qua organisatie.
Dolf: “En dat betekent dat wij als Informatiehuis Water beter inzicht moeten krijgen met welke verschillende gebruikersgroepen we te maken hebben. Wij weten nu onvoldoende wie onze klanten zijn en kennen hun specifieke informatiebehoefte niet goed genoeg. We moeten weten wat er speelt bij de klant, goed gaan luisteren naar wat zij willen en de dialoog met hen aangaan. Om op basis daarvan onze diensten te bepalen en te leveren. Want we leveren onze producten en diensten niet voor onszelf.”

Samenwerkingsverbanden verbeteren

Gevraagd naar zijn persoonlijke ambitie als omgevingsmanager, moet Dolf wel even nadenken. Uiteindelijk zegt hij: “Ik wil samenwerkingsverbanden verbeteren. Ik wil werken aan goed partnerschap met onze leveranciers en gebruikers. Dat betekent dat we onze gebruikers bewust moeten maken van de wetgeving die toepassing van standaarden nodig maakt. En dat we het uitleggen als dat niet nodig is. Dat betekent ook dat we als waterbeheerders betere opdrachtgevers voor leveranciers moeten worden. We moeten leveranciers meer perspectief geven over wat ze met een standaard kunnen. We gooien nu te veel ‘over de muur’ en willen dat zij doen wat wij zeggen, maar dat is geen basis voor een goede samenwerking.”

“Er zijn een aantal thema’s nu verspreid belegd bij meerdere organisaties”, gaat Dolf verder. “Het zou goed zijn als we met elkaar scherper definiëren welke organisatie wat doet. En dat we elkaar dan ook vertrouwen in een goede uitvoering van die taak. Het toverwoord voor een goede samenwerking is ‘vertrouwen’.”

Dolf Daal
Dolf Daal - omgevingsmanager Aquo-standaard en Digitale Delta