Het Informatiehuis Water heeft een nieuwe communicatiestrategie. Deze is in de afgelopen maanden tot stand gekomen op basis van gesprekken met gebruikers, opdrachtgevers, partners en programmamedewerkers. De conclusie: we zijn deskundig, klantgericht en betrouwbaar maar dat moeten we meer en beter over de bühne brengen. De strategie is in het Directeurenoverleg van 4 juli vastgesteld.

Het gaat goed maar het kan beter

Met een enquête en een aantal gesprekken is begin dit jaar in kaart gebracht hoe gebruikers, opdrachtgevers en partners aankijken tegen het Informatiehuis Water. Dit leverde een kritische maar objectieve blik op het imago van het Informatiehuis Water.

De professionaliteit van de programmamedewerkers en de betrouwbaarheid van producten en diensten werden geroemd en het doel, het nut en de noodzaak van het Informatiehuis Water staan buiten kijf. Maar gebruikers gaven ook aan meer klantgerichtheid te willen ervaren. Bovendien bleek dat de bekendheid van het Informatiehuis Water bij samenwerkingspartners op met name bestuurlijk niveau onder de maat. Het risico hiervan is dat het Informatiehuis Water minder vaak ingeschakeld wordt op relevante informatieprojecten.

Voor mij was een eye opener dat we als Informatiehuis Water meer vanuit de gebruiker zouden moeten denken en handelen. Het is goed om het via deze weg eens van de gebruikers te horen. Ik dacht dat we dit goed deden, maar kennelijk niet genoeg. Het zet mij weer even op scherp om hier meer rekening mee te houden.
~Elsa Boeve (functioneel beheerder)

Vernieuwde visie, missie en kernwaarden

Die bevindingen zijn met de programmamedewerkers in een gezamenlijke en constructieve sessie tegen het licht gehouden. Met een eerlijke blik in de spiegel is onderzocht wat de oorzaak kan zijn van de kritische noten. Welke verbetering is nodig in de samenwerking en communicatie met onze partners, hoe kunnen we dat realiseren en wat hebben we daarvoor nodig? De goede intenties zijn er!

Samen hebben we voor een communicatiestrategie gekozen waarin meer aandacht voor het denken, opereren en communiceren vanuit het perspectief van de gebruiker centraal staat. Onderdeel hiervan zijn vernieuwde kernwaarden, gekozen door de programmamedewerkers zelf. Deskundig, klantgericht en betrouwbaar is wat we zijn, hoe we willen zijn en wat we willen uitdragen. De kernwaarden vormen een leidraad voor onze handelswijze en daar gaan we de komende tijd gericht mee aan de slag. Ook hebben we onze missie opnieuw geformuleerd: “Het Informatiehuis Water ontzorgt waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie”.

Op basis van de vernieuwde kernwaarden en missie is een communicatieaanpak uitgewerkt onder het motto ‘Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’. De vernieuwde strategie zal in de komende tijd worden geïmplementeerd in onze werkwijze en tot uiting komen in bijvoorbeeld onze website en nieuwsbrieven.

Het traject deed mij nog meer beseffen dat communicatie er echt toe doet. Wij zijn er zelf wel van overtuigd dat we de goede dingen doen en dienstverlenend zijn, maar weten dit niet altijd goed over te brengen. De doelgroepgerichte benadering gaat ons echt helpen onszelf beter te positioneren én onze omgeving nog beter aan ons te binden. We kunnen daarmee onze ‘omgeving’ beter voor ons laten werken.
~Jeroen Overbeek (projectleider)