Voor waterbeheer zijn gegevens en metingen essentieel. Om te zorgen dat waterbeherende overheden, kennisinstituten en marktpartijen gegevens op een uniforme en gestandaardiseerde manier kunnen uitwisselen, zijn API-specificaties ontwikkeld. Hierdoor blijft de data bij de bron, worden gegevens niet onnodig gekopieerd en worden waterstanden en de waterkwaliteit optimaal bijgehouden.

Over de Digitale Delta API is een interessante video gemaakt, die is gepubliceerd op de website Digitale Overheid:

Slim Watermanagement met de Digitale Delta API