Op 10 oktober organiseren Deltares/Aquon een middagsymposium over data waterkwaliteitssensoren. Centraal staat de betrouwbare inwinning en uitwisseling van data die via sensoren worden ingewonnen als aanvulling op meetgegevens uit bemonstering en analyse.

Erik Kraaij, programmamanager van het Informatiehuis Water, is dagvoorzitter op het middagsymposium 'Data waterkwaliteitsensoren' bij Deltares/Aquon.