Delen kennis en ervaring

Bijeenkomst Aquo Linked Data Community

Datum
Tijd
-
Online locatie
MS Teams

De Aquo wordt verbreed en verrijkt door de toepassing van meer Linked Data principes en technologieën. Een ontwikkeling waarvoor nauwe samenwerking tussen Aquo-team en waterbeheerders nodig is. Het doel van deze community is om kennis, ervaring, gebruik en innovaties van de Aquo-standaard te delen. Samen maken we de Aquo-standaard nóg beter!

Voor wie?

De Aquo Linked Data Community is er voor enthousiaste professionals en gebruikers van de Aquo-standaard. Ofwel, voor alle mensen die er belang bij hebben dat zij en het Aquo-team vanuit verschillende perspectieven efficiënt aan de slag kunnen met linked data. 

Programma

[nader te bepalen]

Wil jij een bijdrage leveren? Laat het ons weten! De Aquo Linked Data Community is er voor én door de deelnemers!

Meer informatie

Kijk op ons (besloten) community-kanaal:

Aquo Linked Data Community | Microsoft Teams

Deelnemen?

Wil jij deelnemen aan de Aquo Linked Data Community en toegang tot het community-kanaal? Laat ons dat weten via servicedesk@ihw.nl.