In het kader van de IHW-netwerkestafette was er op 10 februari de sessie 'Waterinformatie voor u als bestuurder'.

Hierin hebben de deelnemers gesproken over hun informatiebehoeften vanuit de maatschappelijke opgaven en de rol van het Informatiehuis Water (IHW) daarin. Dit deden ze rondom de onderwerpen Data, Standaarden, Samenwerken en Gebruikers. Deze onderwerpen zijn per 'brief' aangedragen door de deelnemers van de IHW-netwerkestafette. Het 'antwoord' van de bestuurders is ook in een 'brief' richting de deelnemers opgenomen. Beide brieven vindt onderaan deze pagina. Enkele belangrijke punten uit de bestuurlijke sessie zijn:

  • het belang van waterdata en -informatie is bestuurders duidelijk, maar het Informatiehuis Water is voor hen nog te onbekend;
  • bestuurders hebben behoefte om snel informatie over water te kunnen vinden en te kunnen filteren;
  • bestuurders hebben behoefte aan meer duiding van waterinformatie.

Deze bestuurlijke sessie biedt mooie aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van onze toekomstvisie. In een tweede sessie, die binnenkort gepland wordt, praten we hierover door met de bestuurders. Aan de bestuurlijke sessie namen naast het IHW-bestuur circa vijfentwintig bestuursleden van waterschappen en Rijkswaterstaat deel.