In het Directeurenoverleg Informatiehuis Water van 4 juli werd afscheid genomen van twee collega’s: Karin Middeljans en Wim Hogenboom. Beiden hebben jarenlang en met een constructieve inzet Rijkswaterstaat in het Directeurenoverleg vertegenwoordigd. Terwijl Wim genoot van een welverdiende vakantie, spraken wij half augustus met Karin. Hoe blikt zij terug op circa acht jaar Informatiehuis Water?

“Ik ben een believer van informatiehuizen”, vertelt Karin. “Als overheidsorganisaties proberen we de BV Nederland te bedienen en optimale samenwerking is daarin de sleutel. Er zijn in Nederland meerdere partijen die zich bezighouden met het beheer van de waterkwaliteit. Het voldoen aan alle wettelijke rapportageverplichtingen gaat beter en efficiënter als je samen een uniforme aanpak volgt.”

Karin kijkt positief terug op de afgelopen acht jaar: “Ik vind dat we echt wat bereikt hebben. Samenwerken klinkt heel eenvoudig maar dat is het beslist niet. Je hebt een lange adem nodig om elkaars werkwijze te leren kennen en elkaars toegevoegde waarde te begrijpen en die met elkaar te verbinden. Alle betrokken units bij de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat hebben hun eigen tooling, hun eigen dynamiek, sturing en belangen. Ondanks dat werkt ‘het fenomeen’ Informatiehuis Water en daar ben ik trots op.”

De aanleiding om uit het Directeurenoverleg terug te treden was Karin’s nieuwe functie binnen Rijkswaterstaat. Zij was de afgelopen acht jaar afdelingshoofd Data en Informatiemanagement bij Water, Verkeer en Leefomgeving en is sinds 1 juli afdelingshoofd Informatievoorziening Ontwikkeling bij de Corporate Dienst. Daarmee viel de connectie met watermanagement weg. “En bovendien”, zegt Karin, “was het na acht fantastische jaren ook tijd om weer eens om me heen te kijken.”

Wat Karin aan het Informatiehuis Water mee wil geven voor de toekomst? “Ga verder met de samenwerking, de professionalisering en de software-ontwikkelagenda zoals je doet”, zegt zij. “Dat bevordert de kwaliteit van de rapportages en maakt het leven voor alle betrokken partners veel eenvoudiger. Ik gun het Informatiehuis Water echt om daar succesvol in te blijven. Het mooiste zou zijn dat het Informatiehuis Water een permanente status krijgt en daarmee de positie als  programmateam achter zich laat. Het Informatiehuis Water is en blijft per slot echt een onmisbare schakel in het waterbeheer in Nederland”.

Karin en Wim, het programmateam Informatiehuis Water bedankt jullie voor je bijdrage in de afgelopen jaren en wenst jullie veel succes en plezier in jullie carrière!