Hier vindt u het overzicht met bijeenkomsten die wij organiseren of waarin we in belangrijke mate participeren. Ook de relevante deadlines vindt u hier.

 


Oktober 2020
Online

Webinar Inzicht in het Achterland

Als onderdeel van de Waterparade organiseert het Informatiehuis Water in samenwerking met Nelen & Schuurmans en Geon de Webinar Inzicht in het Achterland. Wij presenteren de showcases die wij hebben ontwikkeld met behulp van open data. Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons en andere spelers uit de sector in gesprek te gaan. Met elkaar willen we nader verkennen hoe we door samenwerking data kunnen laten stromen voor betere beslissingen over sterke keringen, ruimtelijke adaptatie en rampenbeheersing.

De Waterparade is het alternatieve evenement voor de geannuleerde Waterinfodag. De organisatie van de Waterinfodag bereidt momenteel het programma voor de Waterparade voor.

Houd onze website in de gaten voor de exacte datum en aanmelden.

Oktober 2020
Online

Waterinfodag - Waterparade

De Waterparade is het alternatieve evenement voor de geannuleerde Waterinfodag. Zo is het toch om het mooie programma van de Waterinfodag te kunnen aanbieden. Het wordt een online evenement, verspreid over meerdere dagen. De organisatie van de Waterinfodag bereidt momenteel de Waterparade voor. Houd de website van de Waterinfodag in de gaten voor meer nieuws hierover. 

29 oktober 2020, 09:00 - 12:30 uur
Online

Technische werkgroep Aquo, Metingen en SIKB0101

Bij het Informatiehuis Water beheren wij de Aquo-standaard: de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen voor de watersector. Een taal leeft. Zo groeit ook de Aquo-standaard mee met de ontwikkelingen in het waterbeheer. Gebruikers kunnen wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard indienen. Voor het afhandelen van de wijzigingsvoorstellen hebben we samen met de gebruikers de wijzigingsprocedure vastgesteld. Conform deze procedure beoordelen de technische werkgroepen alle technische aspecten van wijzigingen. Dus, hoe wijzigingen het beste doorgevoerd kunnen worden in het model, zodat ze ook goed in softwarepakketten te implementeren zijn. Het doel en de werkwijze van de technische werkgroepen staan beschreven op onze Aquo-website.

Er zijn drie technische werkgroepen:

  • technische werkgroep Metingen – specifiek gericht op het Informatiemodel Metingen (gezamenlijke werkgroep met SIKB)
  • technische werkgroep Aquo – alle overige Aquo informatiemodellen 
  • technische werkgroep SIKB0101

We beginnen met de technische werkgroepen Aquo en SIKB0101. Halverwege de ochtend gaan we verder met de technische werkgroep Metingen. De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een technische werkgroep? Neem dan contact met onze servicedesk.

12 november 2020, 13:30 - 15:00 uur
Online

Aquo Gebruikersoverleg

Bij het Informatiehuis Water beheren wij de Aquo-standaard: de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen voor de watersector. Een taal leeft. Zo groeit ook de Aquo-standaard mee met de ontwikkelingen in het waterbeheer. Het Aquo gebruikersoverleg heeft als doel het Informatiehuis Water te adviseren over het beheer, ontwikkeling en de implementatie van de Aquo-standaard. Daarnaast is het een vertegenwoordiging van de Aquo-gemeenschap. Meer uitleg over het Aquo gebruikersoverleg staat op onze Aquo-website.

De agenda en vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Het Aquo gebruikersoverleg staat open voor alle organisaties die werkzaam zijn in de watersector. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het Aquo gebruikersoverleg? Neem dan contact met onze servicedesk.

20 november 2020, 10:00 - 12:00 uur
Online

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. Meer informatie over de vergaderdata en de verslagen.

11,13, 19& 21 januari 2021
Online en deel fysiek in het huis van de provincie in Utrecht

IHWeek 

De IHW-netwerkdag is ieder jaar weer de gelegenheid bij uitstek om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en activiteiten. We maken de lijnen weer korter en dat werkt het hele jaar door een stuk prettiger samen. Vanwege de huidige situatie kiezen wij voor een corona-bestendige vorm voor de aankomende IHW-netwerkdag. Het wordt grotendeels een online evenement verspreid over vier dagen: 11,13, 19 en 21 januari 2021. De IHW-netwerkdag wordt dus de IHWeek. Momenteel werken we deze opzet verder uit. Houd onze website en nieuwbrieven in de gaten voor nader nieuws.