Met een volle zaal voor Aquo, een rollenspel voor de cases uit

de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen en samenwerking als centraal thema in de sessie 'Waterveiligheid in Beeld', kijken we terug op een zeer geslaagde Waterinfodag. Tijdens de presentaties werd eens te meer duidelijk dat uit samenwerking mooie dingen ontstaan. En bovenal dat samenwerking tussen waterbeheerders en tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk is om tot betrouwbare informatie over water te komen en dat Aquo hiervoor HET middel is.