Tijdens de Waterinfodag op 23 juni 2022 organiseren wij meerdere workshops. Hieronder leest u waarover het gaat in de workshop het Waterveiligheidsportaal.

Door Jeroen de Koning en Joost van der Hammen (Informatiehuis Water)

Op 1 januari 2023 loopt de huidige landelijke beoordelingsronde van primaire waterkeringen af. Wat is de laatste stand van zaken en hoe gaan we de komende jaren verder? In deze workshop nemen wij nemen u graag mee!

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Vanaf 2017 gelden hiervoor nieuwe normen, gebaseerd op de overstromingskans. Deze zijn opgenomen in de Waterwet. De beoordeling gebeurt met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Ook de prioritering en programmering van de versterkingsprojecten, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) sluiten aan op deze systematiek. In het Waterveiligheidsportaal zijn landelijke overzichten en (voortgangs)indicatoren opgenomen over het actuele veiligheidsbeeld van de primaire waterkeringen.