Uit het riool is veel waardevolle informatie te halen die kan helpen om op landelijk niveau besluiten te nemen.

Voorwaarde is dan wel dat iedereen dezelfde taal spreekt; elkaar begrijpt. Daarvoor zijn de Aquo-standaard en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Waterbeheer (GWSW) ontwikkeld. In een interview met Forum Standaardisatie legt Guus Huls van het Waterschapshuis het als volgt uit: 'Als wij nog méér met één taal gaan spreken, met standaarden gaan werken dus, dan leveren we meer uniforme en dus betere gegevens op voor de partijen die met ons samenwerken. En zij kunnen óók efficiënter gaan werken. Als je weet wat je ontvangt, kun je aan de andere kant ook gaan automatiseren. Iedereen heeft hier baat bij.' Als Informatiehuis Water onderschrijven we de woorden van Guus volledig. Bezoek de website van het Forum Standaardisatie om het volledige interview te lezen.