19 & 22 april 2021
Online

Ter ondersteuning van de oppervlaktewaterbeheerders en als aftrap van de KRW-toestandsbepaling 2021 organiseren we verschillende werksessies:

  • vragenuurtjes over de toetsing van de biologische soortgroepen
  • gebruikersoverleg waarin we ingaan op ontwikkelingen binnen Aquo-kit
  • sessie waarin we het proces van de KRW-toestandsbepaling toelichten.
Maandag 19 april

09.00 - 09.45 uur                 Vragenuurtje Toetsing Macrofauna

10.00 - 12.00 uur                 Aquo-kit gebruikersoverleg 

14:00 - 14.45 uur                 Vragenuurtje Toetsing Fytoplankton

15:00- 15.45 uur                  Vragenuurtje Toetsing (Fysisch-)Chemisch


Donderdag 22 april

13.00 - 15.00 uur                KRW-toestandsbeoordeling 2021: toelichting op het proces

15.00 - 15.45 uur                Vragenuurtje Toetsing Vissen

16.00 - 16.45 uur                Vragenuurtje Toetsing Overige Waterflora

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via servicedesk@ihw.nl.