14 & 15 april 2020
Informatiehuis Water, via een digitaal platform

Vanwege de Coronacrisis verzorgen we de werksessies via een digitaal platform. Ongeveer twee weken van tevoren ontvangen de deelnemers de definitieve uitnodiging met daarin de link naar het platform.

Tijden
09.30 - 12.30 uur
13.00 - 16.00 uur

Doelgroep
KRW-coördinatoren bij oppervlaktewaterbeheerders

Onderwerp
Voor de KRW-toestandsbepaling, ten behoeve van het ontwerp-SGBP, zijn ten opzichte van afgelopen jaren veel uitgangspunten gewijzigd. De toestandsbepaling 2020 wordt uitgevoerd aan de hand van geactualiseerde Protocol Monitoring en Toestandsbeoordeling, waterlichamen 2022-2027, maatlatten 2018 (met gewijzigde typologie) en aangepaste doelenset.

De afgelopen jaren zijn gezamenlijke werksessies een nuttige voorbereiding op de toestandsbepaling gebleken. Daarom organiseren we ze dit jaar wederom. De werksessies richten zich allereerst op het met elkaar uitvoeren van chemische en biologische KRW-toetsingen en beoordelingen in Aquo-kit. Daarnaast is er aandacht voor de gewijzigde uitgangspunten voor deze beoordeling. In de ochtendsessies besteden we aandacht aan de chemische toestandsbepaling en in de middagsessies aan de biologische. Het programma is op beide dagen identiek. 

Logo KRW

Aanmelden
U kunt zich tot donderdag 9 april aanmelden voor de werksessies via servicedesk@ihw.nl. Geef hierbij aan:

1) op welke dag u wilt deelnemen,
2) of u ’s ochtends, ’s middags of beide dagdelen deelneemt. 

Vriendelijk verzoek om per dagdeel maximaal één vertegenwoordiger per waterbeheerder aan te melden.