Elk jaar organiseren wij werksessies ter voorbereiding op de toestandsbepaling voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze werksessies richten zich op het met elkaar uitvoeren van chemische en biologische KRW-toetsingen en beoordelingen in Aquo-kit. Daarnaast is er aandacht voor de eventueel gewijzigde uitgangspunten voor de beoordeling. 

De werksessies KRW-toestandsbepaling Oppervlaktewater vinden in het voorjaar plaats. Raadpleeg onze online agenda voor de actuele data. Betrokken medewerkers bij de waterschappen en Rijkswaterstaat ontvangen een aantal weken van tevoren een uitnodiging voor de werksessies.