9 mei 2023
13.00 - 15.00 uur: werksessie, online
15.00 - 17.00 uur: training on the job, fysiek, Stationsplein 89 in Amersfoort

In het voorjaar organiseert het Informatiehuis Water werksessies waarmee de waterbeheerders zich kunnen voorbereiden op de rapportage. Deze werksessies richten zich op het met elkaar uitvoeren van chemische en biologische KRW-toetsingen en beoordelingen in de Aquo-kit. Daarnaast is er aandacht voor eventueel gewijzigde uitgangspunten voor de KRW-beoordeling.

Voor wie?
De werksessie is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in de KRW-toestandsbepaling. Betrokken medewerkers bij de waterschappen en Rijkswaterstaat ontvangen in januari een uitnodiging voor de werksessie. De uitnodiging verloopt via RAM-leden

Programma
Tijdens deze sessie zal vooral worden ingegaan op verbeterpunten in het stappenplan, de complexiteit van de biologische toetsing, de interpretatie van de resultaten, toetsing van biota & chemie en op TWN.

Na afloop bieden we waterbeheerders de mogelijkheid om fysiek in Amersfoort direct aan de slag te gaan (training on the job). Het Informatiehuis Water (en evt. collega-waterbeheerders) kunnen zo bij vragen meteen helpen.

Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan de online werksessie en/of de aansluitende fysieke training on the job in Amersfoort? Meld u dan aan via servicedesk@ihw.nl.