Als onderdeel van de Waterparade organiseert het Informatiehuis Water in samenwerking met Nelen & Schuurmans en Geon de Webinar Inzicht in het Achterland.
 

Wij presenteren de showcases die wij hebben ontwikkeld met behulp van open data. Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons en andere spelers uit de sector in gesprek te gaan. Met elkaar willen we nader verkennen hoe we door samenwerking data kunnen laten stromen voor betere beslissingen over sterke keringen, ruimtelijke adaptatie en rampenbeheersing. De exacte datum en nadere informatie staan binnenkort op onze website.

De Waterparade is het alternatieve evenement voor de geannuleerde Waterinfodag. De organisatie van de Waterinfodag bereidt momenteel het programma voor de Waterparade voor.

Showcases

Voor het ontwikkelen van de showcases is het concept van de meerlaagsveiligheid (MLV) als referentie gebruikt. Waterveiligheid realiseren we door sterke waterkeringen (preventie), een duurzame ruimtelijke inrichting van ons land (ruimtelijke adaptatie) en betere voorbereiding op een mogelijke overstroming (rampenbeheersing). De volgende vragen zijn uitgewerkt in een prototype dashboard.

Resultaten enquête

Als start van het project hebben we een enquête gehouden onder professionals die werken aan de waterveiligheid van Nederland. Dit heeft interessante inzichten gegeven over het huidige gebruik van data via verschillende informatieportalen en aan welke informatie behoefte is. Klik hier om de resultaten te bekijken.

Vragen

Meer informatie over deze Webinar of het initiatief? Neem dan contact op met Christian Breider, Joost van der Hammen of Jan Strijker.