Het Informatiehuis Water organiseert in samenwerking met Nelen & Schuurmans en Geon op 9 juli 14.00 - 16.00 uur de Webinar Inzicht in het Achterland. We presenteren de showcases die wij hebben ontwikkeld met behulp van open data. Wij nodigen u van harte uit om hierover met ons en andere spelers uit de sector in gesprek te gaan. Met elkaar willen we nader verkennen hoe we door samenwerking data kunnen laten stromen voor betere beslissingen over sterke keringen, ruimtelijke adaptatie en rampenbeheersing.