De Omgevingswet is een grote stelselwijziging waarbij een aantal verbeterdoelen wordt nagestreefd. Zo moet het voor de initiatiefnemer (degene die iets wil realiseren in de leefomgeving), straks eenvoudiger worden om te bepalen of een vergunning moet worden aangevraagd of niet.