De Waterinfodag die gepland stond op 7 september is verplaatst naar maandag 1 november 2021.

Door de huidige Corona-maatregelen zijn er nog teveel restricties om het evenement op 7 september door te kunnen laten gaan. Daarom heeft de organisatie besloten om de Waterinfodag te verplaatsten naar 1 november 2021. De hoop hierbij is dat de maatregelen voor die tijd versoepeld zijn en daarmee op 1 november een Waterinfodag vol ontmoeting en informatie-uitwisseling mogelijk is. De opzet van het programma blijft zoveel mogelijk gehandhaafd.

Als Informatiehuis Water zijn wij aanwezig met een stand. Daarnaast verzorgen we, veelal in samenwerking met andere partijen, zes sessies. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op de Waterinfodag! Meer informatie of aanmelden? Ga dan naar de website van de Waterinfodag.