De missie van het Informatiehuis Water (IHW) is om informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterpartners en deze informatie beschikbaar te stellen aan derden.