De missie van het Informatiehuis Water (IHW) is om informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterpartners en deze informatie beschikbaar te stellen aan derden.

Samen met de waterbeheerders komen we tot uniforme, toegankelijke en bruikbare informatie over water. Het IHW is de schakel tussen waterbeheerders en gebruikers van informatie over water. We ontsnipperen en centraliseren informatie over water, zodat alle relevante informatie over water op één punt is op te vragen.

We werken aan gezamenlijke vraagsturing, standaardisatie en uniformering van de inwinning, opslag, verwerking van waterinformatie en de toegang ertoe. Concreet coördineren we de informatiestromen voor waterkwaliteit en -veiligheid, onderhouden en beheren we de Aquo-standaard, en beheren en ontwikkelen we applicaties om de informatie te bundelen en beschikbaar te stellen. Hiermee wint de informatievoorziening in de watersector aan kwaliteit en het scheelt veel kosten. We doen ons werk altijd in opdracht en meestal vanuit een wettelijke verplichting.

De doelen

De projecten, producten en diensten van het IHW dragen bij aan:

  • Doelmatig waterbeheer: besparing in tijd en geld;
  • Het bevorderen van samenwerking tussen waterbeheerders: efficiënte & effectieve informatie-uitwisseling door gebruik Aquo-standaard;
  • Duurzame informatievoorziening door gezamenlijk vastgestelde doelarchitectuur;
  • Makelaarsfunctie van het IHW tussen vraag en aanbod van waterinformatie;
  • Het ondersteunen van waterbeheerders bij hun wettelijke rapportageverplichtingen met goed functionerende informatieprocessen en -systemen.

Downloads