Weet u precies wat u moet doen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2022?

U leest het in het nieuwe Spoorboekje Kaderrichtlijn Water (KRW)! Hierin vindt u alle details inclusief deadlines. Per informatiestroom staat beschreven wie wanneer welke gegevens moet aanleveren en welke procedures daarbij van kracht is. Het Spoorboekje helpt ons allemaal om op tijd KRW-rapportages van voldoende kwaliteit te kunnen maken. Raadpleeg het Spoorboekje en voorkom daarmee onaangename verrassingen!