Vanzelfsprekend continueren we in 2021 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening.

Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de waterbeheerders. Enkele in het oog springende activiteiten in 2021 zijn: 

  • Het doorontwikkelen van de Aquo-standaard aan de hand van een roadmap. De livegang van de semantische Aquo Wiki is het startpunt hierin.
  • Het starten met de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal tot een toekomstbestendige voorziening. Om zo de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water duurzaam te kunnen ondersteunen.
  • Het uitvoeren van een verkenning naar de FAIR datatransitie voor het beoordelingsinstrumentarium primaire waterkeringen (BOI).

Bovenstaande is slechts een deel van de taken die wij in 2021 oppakken. Benieuwd naar ons complete werkpakket? Kijk dan ons jaarplan 2021!