Vanzelfsprekend continueren we in 2020 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de waterbeheerders.

Met de focus op onder andere de volgende activiteiten: 

Logo Informatiehuis Water

  • Het doorontwikkelen van de Aquo-standaard om de samenhang met andere standaarden, het gebruik, de toegankelijkheid en het beheer van de standaard te verbeteren.
  • Het in beheer nemen van het in 2019 opgeleverde ROR-maatregelenportaal.
  • Het invullen van toetsende en regisserende rol om ervoor te zorgen dat nieuwe (water-)API’s ook gebruik maken de Aquo-standaard. 

Bovenstaande is slechts een deel van de taken die wij in 2020 oppakken. Wilt u weten wat we nog meer gaan doen? Kijk dan in ons jaarplan 2020!