25 mei 2021
14:00 - 15:00 uur
Online 

 

Doelgroep

Medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat betrokken bij de LEW

Onderwerp

Voor degenen die hulp nodig hebben bij het aanleveren van de biologische meetgegevens voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) in Aquo-kit is er dit vragenuurtje. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, u kunt gewoon meedoen door op de link naar de MS Teams-sessie te klikken. Wel vragen wij u om uw eventuele vragen vooraf te sturen aan onze servicedesk.