8 april 2021
Online via MS Teams

 

Tijd
10.30 - 11.30 uur

Doelgroep
Medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat betrokken bij de LEW

Onderwerp
Voor degenen die hulp nodig hebben bij het aanleveren van de chemische meetgegevens voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW) in Aquo-kit is er dit vragenuurtje. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, u kunt gewoon meedoen door op de link naar de MS Teams-sessie te klikken. Wel vragen wij u om uw eventuele vragen vooraf te sturen aan onze servicedesk.