Volgend jaar staat in het teken van de voorbereidingen voor de nieuwe Stroomgebiedplannen 2022-2027. Dit betekent veel extra acties voor de waterbeheerders, zowel voor grond- als oppervlaktewater. Als Informatiehuis Water verzorgen wij het proces rondom deze acties.

Hiervoor hebben we het Spoorboekje Kaderrichtlijn Water 2020 gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer wat gereed moet zijn. In het najaar van 2020 vindt de bestuurlijke besluitvorming over de aangeleverde informatie voor de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen plaats.

Omdat het Spoorboekje 2020 zo vol staat, hebben we in een tijdbalk alle acties opgenomen. Zo kunt u in een oogopslag zien wat er allemaal in 2020 moet gebeuren. De voorzitters van het Regionaal Afstemmingsoverleg (RAO) hebben de inhoud van het Spoorboekje vastgesteld.