Het bestuur IHW heeft besloten om verlenging van het samenwerkingsprogramma Informatiehuis Water (IHW) tot en met 2028 in gang te zetten De drie samenwerkingspartners moeten dit besluit nog wel bekrachtigen.

Door de verlenging kunt u als waterbeheerder ook voor de volgende rapportage van de Stroomgebiedbeheerplannen op onze ondersteuning blijven rekenen en kunnen we als IHW onze activiteiten continueren en wellicht zelfs nieuwe taken oppakken.

Logo IHW

Laat data stromen