In 2021 wil ​​Rijkswaterstaat het beheer van de Digitale Delta API (DD-API) overdragen aan het Informatiehuis Water (IHW).

De DD-API kan worden ondergebracht bij de Aquo-standaard. Hierdoor wordt het mogelijk om duidelijke betekenis te geven aan de inhoud van de API. Dit was een belangrijk advies uit het in 2019 gehouden Water-API-seminar. Samen met Rijkswaterstaat, Deltares en betrokken marktpartijen verkennen we een soepele overdracht van het beheer. Via onze website en nieuwsbrieven informeren wij u over de voortgang. Bezoek de website Digitale Delta voor informatie over de DD-API.