U weet natuurlijk wel dat het Informatiehuis Water (IHW) dagelijks in de weer is met data te laten stromen voor de waterbeheerders in Nederland. Dat doen we met veel inzet en passie.

Elke dag proberen we onszelf te verbeteren ten opzichte van de dag ervoor. Waaraan we werken is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we soms vergeten u daarover te informeren. Dat gaan we veranderen. Vanaf nu deel ik graag periodiek nieuws met u vanuit het directeurenoverleg Informatiehuis Water (DO IHW). De afgelopen tijd hebben we uitvoerig gesproken over de vernieuwing van het Waterkwaliteitsportaal (WKP). Deze vernieuwing is nodig om het WKP geschikt te maken voor de aankomende rapportageperiode voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en om beleidsinformatie geautomatiseerd te kunnen koppelen aan de EU-database. Hierdoor kan het IHW de waterbeheerders en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook de komende jaren goed blijven ondersteunen bij hun rapportageverplichtingen richting de EU. Binnen het IHW wordt er hard aan gewerkt om de vernieuwing van het WKP volgens de strakke planning van het Spoorboekje KRW-informatievoorziening 2021 te realiseren. Als DO IHW hebben wij de voorgestelde aanpak goedgekeurd en het benodigde budget hiervoor vrijgegeven. Verder hebben we binnen het DO IHW de discussie gestart over de ontwikkelrichting van het IHW voor de komende jaren. Deze discussie moet leiden tot een strategie en een meerjarenplan voor de aanstaande Samenwerkingsovereenkomstsperiode IHW 2022-2028.  Een volgende keer informeer ik u graag nader hierover.

Martin Kuipers
Voorzitter directeurenoverleg IHW